29 years
of
Community Service
MUNTING NAYON
News Magazine
Operated by couple Eddie Flores and Orquidia Valenzuela
News and Views of the
Filipino Community Worldwide
ANG BIKTIMA AT ANG MANLILINLANG - Part 4
Ni Rene Calalang
Scarborough-Canada
February 22, 2018


 
 


“Ano’ng nangyari?”
“Sa una pa lang, antipatiko na daw iyong biyenan niyang hilaw.”
“Bakit naman?”

“Dahil para daw hindi natural ang kilos nitong si Carlota, parang nagkukunwari lamang, parang may itinatago.”

“E, ano’ng nangyari?”

“Lumala ng lumala ang hindi nila pagkakasundo. Kaya napilitan si Teodulo na maghanap ng apartment at magsarili sila.”

“Dapat naman. Ano’ng nangyari?”

“Medyo gipit sila sa pera dahil mahal na ang apartment ngayon kaya sinabi ni Teodulo kay Carlota na kailangang maghanap siya ng trabaho para magtulungan sila.

“Naghanap ba naman?”

“Oo, pero nahirapang maghanap ng trabaho dahil sa kulang sa qualification.”

“Ano’ng nakitang trabaho?”

“Sa fast food restaurant.”

“Ok na rin iyon dahil kahit papaano ay makakatulong siya?”

“Iyon ang masakit, dahil kakapurit ang ibinibigay kay Teodulo.”

“Ano’ng ginagawa sa pera?”

“Ipinapadala sa Pilipinas dahil may sakit daw ang kanyang ina at walang trabaho ang kanyang ama. Heto ngayon ang mas masakit.”

“Iyon pala, iyong pera ay ipinapadala sa live in partner niya dahil may isa pa silang anak.”

“Wala bang trabaho ang live in partner niya sa Pilipinas?”

“Mayroon, pero gahol.”

“Paano sila nabubuhay.”

“Kung minsan, kung gahol na gahol sila, humihinga sa mga kapatid at nangungutang sa kanyang mga magulang.”

“Pinauutang o binibigyan ba naman?”

“Siyempre dahil kapatid at anak iyon.”

“Hindi ba naman sila nakakahalata si Teodulo at ang pamilya niya sa mga nangyayari?”

“Nakakahalata siyempre. Kaya ang ginawa ng ina ni Teodulo, pilit na inalam ang address ni Carlota sa Pilipinas.”

“Nakuha ba naman?”

“Nakuha naman.”

“Ano’ng ginawa ng Ina ni Teodulo?”

“Nang malaman ng ina ni Teodulo ang tirahan ni Carlota sa Pilipinas ay pinaimbistigahan sa isa nilang kaibigan na may connection sa military.”

“Ano’ng nakita?”

‘Iyon nga, may live in partner pala at isa pang anak.”

“Kaya pala ayaw magpakasal.”

“Hindi siya p’wedeng hindi magpakasal dahil sa fiancee siya.”

“Nagpakasal din ba?”

“Nagpakasal, dahil kung hindi ay idi deport siya.”

“Alam kong binabalak niya.”

“Ano?”

“Magpapalipas sila ng kaunting panahon, pagkatapos ay idi divorce niya si Teodulo. Magpapalipas uli siya ng kaunti pang panahon, pagkatapos ay iisponsoran niya ang kanyang live in partner sa Pilipinas bilang fiancee. Kung hindi madiskubre na mali ang declaration niya dahil hindi niya sinabi na may anak pala siya sa live in partner niya, madadala niya ang pamilya niya dito. Kung mabuko, dahil fraud ang ginawa niya, idi deport siya. Sa perang naipon niya at naipadala sa Pilipinas, abante pa rin siya.”

“Alam mo ba na tama ang hinala ng marami?”

“Ano’ng hinala?”

“Pagkatapos ng dalawang taon at siyam na buwan ay nag file ng divorce si Carlota.”

“Ano raw daw ang dahilan?”

“Irreconciliable differences. At heto pa ang mas masakit.”

“Ano ang mas masakit?”

“Humihingi ng child support at possession of the condo unit si Carlota kay Teodulo kahit na alam niya na hindi iyon anak ni Teodulo.”

“Condo unit? Pa’no nasama ang condo unit?”

“Nadiskubre ni Carlota na may condo pala si Teodulo, na kanyang pinauupahan.”

“Sobra naman pala ang babaeng iyon?”

“Sobra talaga.”

“Tungkol doon sa bata, Sana, ipina DNA test ni Teodulo iyong bata.”

“Iyon nga ang masakit, tiwalang tiwala si Teodulo kay Carlota.”

“Ano’ng nangyari?”

“Ang hatol ng hukom ay pabor kay Carlota. Alam mo naman dito, ang tinitingnan ay ang kinabukasan ng bata.”

“Ano’ng nangyari pagkatapos.”

“Noong naglilipat na si Teodulo, dahil sa sama ng loob at sa laki ng kahihiyang idinulot sa kanyang pamilya, hinimatay na lamang bigla. Siyempre, tumawag ng 911 ang mga naroon, pero huli na. Namatay itong si Teodulo, aneurism.

“Ang lungkot naman.”

“Talagang ganyan ang buhay, kaya kahit kailanman, kailangang mag-ingat tayo.”

“Ano’ng ginawa ng ina ni Teodulo?”

“Umuwi sa Pilipinas at kinausap ang connection niya sa Military.”

“Ano raw ang sabi ng Military?”

“Matino naman ang connection niya sa military. Sabi daw ay ireport na lamang sa Canadian Immigration na fraud ang ginawa ni Carlota. Pero kung hindi maligaya ang ina ni Teodulo at may gusto siyang naiibang ipagawa ay may alam siyang gagawa noon, pero labas siya kung ano man ang mangyari.”

“Ano’ng ginawa ng ina ni Teodulo.”

“Nang magbalik sa Canada, ini report niya si Carlota ng fraud sa Immigration.”

“Ano’ng nangyari?”

“Inimbistigahan si Carlota at napatunayang fraud nga ang kanyang ginawa.”

“Pagkatapos?”

“Binigyan siya ng thirty days para ayusin ang kanyang mga papeles, o mag appeal.”

“Nag appeal ba naman?”

“Hindi. Dahil alam niyang wala siyang laban. Pero, wise talaga ang babaeng iyon, ang inasikaso ay ang pagbebenta ng condo.”

“What?”

“Kaya ng idiport siya, milyonara.”

“Hayop talaga ang ibang tao, ano?”

ISA na namang mabuting nilalang ang naging biktima ng isang pusakal nga manlilinlang.


Ang Nakaraan:

ANG BIKTIMA AT ANG MANLILINLANG - Part 3

  MoreA Filipino journalist wins Pulitzer Prize
  Willie Jose

  While browsing my Facebook on the afternoon of April 17, I chanced upon Manny Mogato’s surprising message “Praise you Jesus, thank you so much.  I woke up to great news. I found the Holy Grail.”
  Wow a Pulitzer “...
  MoreHistoric snowfall and freezing rain in mid-April mark upbeat Filipino Workers 2nd Conference in Toronto
  Edwin Cordero Mercurio

  Snow and freezing rain and over 550 road accidents in the Toronto and the Greater Toronto Area (GTA) suburbs due to slippery road conditions did not deter 160 participants from attending the Filipino Workers Conference of 2018 this cold Saturday of April 14, 2018....
   
  MoreDevotees from all over Netherlands gathered to celebrate the 2018 Feast Of The Divine Mercy
  Angel Axinto

  The Divine Mercy of Jesus is a Catholic devotion associated with the repeated apparition of our Lord to Saint Faustina...
  MorePrince of Peace Seniors' St. Patrick Party in Ontario
  Dindo Orbeso

  The Prince of Peace Seniors gathered at Prince of Peace Church Hall, to celebrate St. Patrick's Day. The seniors and...
   
  More`CON AMOR’ FOUNDATION B0ARD MEMBERS VISIT PROJECTS IN PHILIPPINES
  By: Orquidia. Valenzuela,  as reported by Myrla Danao

  Businessman Jaap van Dijke, chairman and two board members, Myrla Danao and Dr. John Deen of Con Amor foundation in...
  MoreTHE CHILDREN IN DON MANUEL GK VILLAGE
  Orquidia Valenzuela Flores

  Sixty-three children from age three to six years, in the very poor community of Don Manuel village in Barangay...
  MoreHistory of the Filipino Community in the Netherlands
  Orquidia Flores-Valenzuela

  Every story has a beginning and our story begins when a Cavitena accompanied her aunt to sail to another continent....
  MoreArt Creations
  Vicente Collado Jr.

  Welcome!

  Many believe formal training is a prerequisite to quality in painting. Not a few will agree with me one can...
   
  Disclaimer

  Contents posted in this site, muntingnayon.com, are the sole responsibility of the writers and do not reflect the editorial position of or the writers' affiliation with this website, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine.

  This site, muntingnayon.com, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine do not knowingly publish false information and may not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising for any reason whatsoever from this website or from any web link used in this site.