29 years
of
Community Service
MUNTING NAYON
News Magazine
Operated by couple Eddie Flores and Orquidia Valenzuela
News and Views of the
Filipino Community Worldwide
Kuwentong Bayan

Ang Mutya ng Ilog Pasig


Sa muling pagsasalaysay ni  Manny G. Asuncion
Larawang- guhit ni M.G. Asuncion
Melbourne-Australia
September 7, 2014

 
 Ang makisig na binatang ito na tatawagin nating Rodrigo ay nakatira sa kabilang  ibayo ng Pasig na kilala ngayon sa tawag na Quadalupe. Noon ay wala pang tulay na siyang nagdurugtong sa dalawang pampang  kaya’t para makarating si Rodrigo sa pinipintuho ay kailangan niyang  sumakay ng bangka.

Samantala, lingid kay Rodrigo,  isang magandang  sirena ang lihim na umiibig sa kanya. Ito ay si Mutya. Isa sa siyam na anak ni Haring Bangkusaw , ang hari ng mga siyokoy at mga sirena sa Ilog Pasig.

Araw-araw, lihim na sinusubaybayan ng magandang sirena ang binata. Mula sa malayo, buong pagmamahal niyang pinagmamasdan ang makisig na lalaking kanyang pangarap sa buhay.

Ang kanyang puso’y nginangatngat nang matinding panibugho sa tuwi niyang makikitang  masayang nag-uusap ang dalawa sa balkonahe na nakaharap sa pampang ng ilog.

Ang kanyang mga kapatid na sirena ay nagpayo sa kanya na kalimutan na ang binatang ito sapagkat totoong magkaiba ang kanilang daigdig.  Subalit hindi nakinig ang dalaga sa  payo ng kanyang mga kapatid. Bagkus, patuloy pa rin  niyang sinusubaybayan ang makisig na binata sa tinutuluyan nitong kuwartel . Talagang masayang-masaya siya sa tuwing  makikita niya si Rodrigo.

Tinanggap ni Luisa ang pag-ibig ni Rodrigo. Subalit tumutol ang kanyang  mga magulang at mga kapatid. Hindi nila gusto ang Kastilang binata para sa dalaga. Pinakiusapan nilang kalimutan na ni Luisa si Rodrigo at ibaling ang kanyang pag-ibig sa kauri. Pinagbantaan pa siya ng kanyang ama na ilalayo  siya sa lugar na iyon kung magpupumilit siya sa kanyang pag-ibig. Sinabi nilang hindi  liligaya si Luisa pagkat magkaiba ang kanilang lahi.

Bagama’t labag sa kanyang kalooban, sinunod ni Luisa ang utos ng kanyang mga kamag-anak.  Sinabi niya kay Rodrigo na kalimutan na siya at ibaling na lamang sa iba ang pag-ibig.  Ganun na lamang ang pagkabigla ni Rodrigo sa dagliang  pagbabago ng dalaga. Alam niyang may pag-ibig din ito sa kanya. Di niya mapapayagang mapawalay pa sa kanya ang minamahal. Sa kapipilit ng binata napilitang ipagtapat ni Luisa ang tunay na dahilan. Nagpasya si Rodrigo na itanan ang dalaga. Tatakas sila at magpapakalayo-layo sa pook na iyon.

Subalit ang lahat ng ito’y narinig ni Mutya na noo’y lihim na nagkukubli sa malagong halamang-tubig. Lalong sinaklot nang matinding panibugho  ang kanyang puso sa gagawing pagtatanan ng dalawa. Kailanman ay di maaaring maangkin ng iba si Rodrigo. Ang binata ay sa kanya lamang at walang sinumang mag-aangkin. Kamatayan lamang ang maaring maglayo sa kanya at sa binata.

Nang gabing iyon ay napakasungit ng panahon. Sagsag ang tagas nang malakas na ulan at sinasabayan pa nang nakatutulig na dagundong ng kulog at hagupit nang matatalim na kidlat. Nakaantabay na si Rodrigo sa pampang ng ilog upang sunduin ang katipan. Mula sa liwanag ng matalim na kidlat ay naaninaw niya ang nahihintakutang  dalaga na dala-dala ang nakabalot na ilang pirasong damit.  Agad silang sumakay sa nakaabang na bangka sa gitna ng umaalimbukay na daluyong  ng  panahon. Nag-aalimpuyo ang hampas ng mga alon na animo’y nananaghoy sa nalalapit na kasawian. Bumaba’t tumaas ang  munting bangka na tila isang yagit na sinisiklut-siklot lamang ng dambuhalang alon . Napayakap si  Luisa sa minamahal na kasintahan sa malaking pagkatakot. 

Si Mutya  na siyang saksi sa lahat ng ito’y  halos baliw na humahalakhak sa sindak na sumasapuso ng magsing-irog.  Kailangang mawala si Luisa para mapasakanya si Rodrigo. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya !

Mabilis na sumisid ang sirena sa kinaroroonan ng bangka at ubos lakas na itinaob ito. Tuloy- tuloy na bumulusok ang magsing irog sa madilim na kailaliman ng ilog.  Sinamantala naman yon ni Mutya at  dagli niyang dinagit ang walang-malay na katawan ng binata. Subalit sa kasamaang palad, sa pag-ahon niya sa tubig, isang rumaragasang alon ang mabilis na  tumangay sa katawan ni Rodrigo at nawala ito sa kalaliman ng nagaalimpuyong ilog.  Nagulumihan si Mutya. Hindi niya makita si Rodrigo. Taranta siyang sumisid muli sa kailaliman ng ilog upang hanapin ang katawan ng binata. Maraming beses siyang sumisid pero talagang hindi niya ito matagpuan. Patuloy pa rin ang pagsusungit nang panahon na siyang piping saksi sa malagim na pangyayari.

Nang halos wala na siyang pag-asa pang makita  ito, nakita niyang lumulutang-lutang na ang walang buhay na katawan ni Rodrigo. Mabilis niyang dinala ito sa pampang. Masuyong  hinagkan, hinaplos ang maamo nitong mukha. Niyakap nang mahigpit - sa pagbabakasakaling pagsaulian pa ito ng buhay. Ngunit talagang patay na si Rodrigo.

Nagugulumihanang pinagmasdan niya ang lalaki. Muling hinagkan ang malamig nitong mga labi. At lumuluhang nagwikang : ‘Paalam, Rodrigo… Paalam.’

Windang  ang pusong bumalik si Mutya sa kanilang kaharian.  Naiwan ang bangkay ng minamahal sa gitna nang nagngangalit na unos.

Kinabukasan, tumambad sa mga taumbayan ang walang buhay na katawan nina Luisa at Rodrigo sa pampang ng ilog Pasig.

Ngayon, marami pa raw sa matatandang naninirahan sa baybay ng Ilog Pasig ang nakakakita sa magandang sirenang si Mutya na malungkot na umaawit sa pampang ng ilog Pasig kapag masungit ang panahon. Sinasabi nilang  ang sirena ay naroroon pa rin at inaalala ang isang malungkot na  wakas ng isang bigong pag ibig.

  More35th Anniversary of the Philippine Fiesta of Victoria(Melbourne-Australia): Celebrated with Panache and Pageantry
  Manny G. Asuncion

  Melbourne- November 25-26: Despite inclement weather, the annual Philipine Fiesta was held at the Polish Club at 19 Carrington Drive...
  MoreCelebrating the 35th Anniversary of the Philippine Fiesta of Victoria (1982-2017) on November 25-26, 2017
  Manny G. Asuncion

  The Philippine Fiesta of Victoria is celebrating its 35th year on 25-26 November 2017 at the Polish  Club, 19 Carrington,...
  MoreAng Paglilitis kay Bonifacio
  Manny G. Asuncion

  Aling pag-ibig  pa ang hihigit kaya?
  Sa pagkadalisay at pagkadakila,
  Gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa? ...
  MorePhilippine Fiesta of Victoria, Australia  elects officers
  Manny G. Asuncion

  The Philippine Fiesta of Victoria Incorporated (PFVI) has elected  its 16 director for two years  on its Annual General Meeting...
   
  MoreReminiscence on a daughter’s 55th birthday
  Julia Carreon-Lagoc

  My daughter Randy Raissa Lagoc-Dingus turns 55 on March 11, 2018. I have no better idea of a birthday gift than to reminisce and share an aspect in a young woman’s life that happened 25 years ago — an incident that showed innate confidence, courage, conviction. And most importantly, compassion in the doctor-to-be. Read on:...
  MoreA lavish party as Arnold Paco celebrated his 50th birthday with family and friends
  Angel Axinto

  Aloha!  Under a spectacular Polynesian backdrop, Arnold Paco marks his 50th birthday with a big bang....
   
  MoreMY RETIREMENT PLANS
  Mga Gintong Kwento ni Rene Calalang

  Last December 31, 2017, after working for almost thirty six years at an Aerospace Company (I started when...
  MoreAGAPI goes green for St Patrick’s day
  Evelyn A. Opilas

  A sea of green greeted guests as AGAPI marked St Patrick’s Day with an advance celebration 10 March at the...
  MoreFilipino Centre Toronto Sets Induction of Executive Council Officers & Board of Directors for 2017-2019
  Tony A. San Juan

  The Filipino Centre Toronto - FCT slates the induction of its Executive Council  Officers and  Board of Directors on April...
   
  More`CON AMOR’ FOUNDATION B0ARD MEMBERS VISIT PROJECTS IN PHILIPPINES
  By: Orquidia. Valenzuela,  as reported by Myrla Danao

  Businessman Jaap van Dijke, chairman and two board members, Myrla Danao and Dr. John Deen of Con Amor foundation in...
  MoreTHE CHILDREN IN DON MANUEL GK VILLAGE
  Orquidia Valenzuela Flores

  Sixty-three children from age three to six years, in the very poor community of Don Manuel village in Barangay...
  MoreHistory of the Filipino Community in the Netherlands
  Orquidia Flores-Valenzuela

  Every story has a beginning and our story begins when a Cavitena accompanied her aunt to sail to another continent....
  MoreArt Creations
  Vicente Collado Jr.

  Welcome!

  Many believe formal training is a prerequisite to quality in painting. Not a few will agree with me one can...
   
  Disclaimer

  Contents posted in this site, muntingnayon.com, are the sole responsibility of the writers and do not reflect the editorial position of or the writers' affiliation with this website, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine.

  This site, muntingnayon.com, the website owner, the webmaster and Munting Nayon News Magazine do not knowingly publish false information and may not be held liable for any direct, indirect, incidental, consequential or punitive damages arising for any reason whatsoever from this website or from any web link used in this site.